Mr Hans Valkenborg

Kennis

Hans Valkenborg (°1984, Hasselt) behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Hans Valkenborg beëindigde met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Hij beschikt bijgevolg over het getuigschrift dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep aan te tekenen in strafzaken.

Hij voltooide eveneens de ‘train the trainer’-opleiding SUPRALAT (Strengthening suspects rights in pre-trial proceedings through practice oriented training for lawyers) waardoor hij geaccrediteerd werd als docent voor de opleiding Salduz-bijstand tijdens de verhoren bij politie en onderzoeksrechter.

Ervaring

Hans Valkenborg was van 2011 tot 2016 verbonden als advocaat aan het kantoor van Zeta Legal Associates te Hasselt.
Hierna maakte hij in de periode 2016-2018 deel uit van het kantoor Schruers-Advocaten.

In 2019 besliste Mr. Valkenborg zijn eigen kantoor op te richten nl. Initio Advocaten.

Engagementen en activiteiten

Van 2012 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt waar hij in 2015 werd verkozen als voorzitter.

In 2016 fusioneerden Balie Hasselt en Balie Tongeren tot Balie Limburg. Mr. Hans Valkenborg werd verkozen en aangesteld als eerste Voorzitter van de Conferentie van de jonge balie Limburg.

Sedert 2017 is Mr. Hans Valkenborg tevens lid van de Raad van Orde Balie Limburg. Hij is voorzitter van de commissie Stage & Tableau alsook medeverantwoordelijke van de taxatiecommissie. Tevens zetelt hij in de Commissie Stage en beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Hans Valkenborg werd in 2018 benoemd als plaatsvervangend lid binnen de probatiecommissie Limburg.

Tot slot werd Mr. Hans Valkenborg door de Orde van Vlaamse Balies aangesteld om de opleiding SUPRALAT (Salduz) te doceren.

 

Mr. Hans VALKENBORG legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht, handels- en economisch recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures.

Mr. Hans Valkenborg
Contact en info

Mr. Ellen D’Herde
Contact en info

Mr. Pieter Valkenborg
Contact en info