Mr Pieter Valkenborg

Kennis

Pieter Valkenborg (°1987, Hasselt) behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

In 2013 beëindigde hij met succes de Bijzondere Opleiding Jeugdrecht en is hij erkend jeugdadvocaat bij de Jeugdrechtbanken.
Bovendien wordt hij door de Vredegerechten aangesteld als professioneel bewindvoerder.

Ervaring

Sedert 2012 is Mr. Pieter Valkenborg ingeschreven aan de Balie van Hasselt, thans Balie van Limburg. 

Pieter Valkenborg was van 2012 tot 2020 verbonden als advocaat aan het kantoor van Corthouts & Partners te Hasselt.

Vanaf 2021 maakt hij deel uit van het kantoor Initio-Advocaten.

Engagementen en activiteiten

Mr. Pieter Valkenborg is lid van het Bureau Juridische Bijstand bij de Orde van advocaten te Limburg.

Van 2016 tot op heden is hij substituut-procureur bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). 

Mr. Pieter VALKENBORG legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht, jeugdrecht, verkeersrecht, algemeen burgerlijk recht, bewindvoering en invorderingsprocedures.

Mr. Pieter VALKENBORG legt zich voornamelijk toe op strafrecht, jeugdrecht, algemeen burgerlijk recht en verkeersrecht

Mr. Hans Valkenborg
Contact en info

Mr. Ellen D’Herde
Contact en info

Mr. Pieter Valkenborg
Contact en info