Jeugdrecht

Minderjarigen kunnen zich in een verontrustende situatie (VOS) bevinden, de vroegere problematische opvoedingssituatie (POS), waarin hun fysieke integriteit en hun affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, door bijzondere gebeurtenissen, door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin de jongeren leven.

Minderjarigen kunnen in aanraking komen met het gerecht wanneer zij een als misdrijf omschreven feit (MOF) plegen. Het doel van het jeugddelinquentierecht is een heldere, snelle en constructieve reactie te geven op jongeren die een delict (misdaad) plegen. Bij de herstelgerichte aanpak wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheid van de minderjarige voor zijn daden.

Ons kantoor verleent advies en rechtsbijstand, zowel in VOS- als MOF-situaties, en zowel aan de minderjarigen als aan hun ouders. Minderjarigen hebben recht op gratis advies en rechtsbijstand.

Mr. Hans Valkenborg
Contact en info

Mr. Ellen D’Herde
Contact en info

Mr. Pieter Valkenborg
Contact en info