Invorderingen

Incasso is meer dan aanmanen of in gebreke stellen. Wanbetalers vormen een groot gevaar voor ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Achterstallige factuurbedragen kunnen er op termijn voor zorgen dat uw onderneming in financiële problemen terecht komt. Incasso vereist gedegen kennis van het toepasselijke incassorecht en de beschikbare procedures. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

Mr. Hans Valkenborg
Contact en info

Mr. Ellen D’Herde
Contact en info

Mr. Pieter Valkenborg
Contact en info