Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Wordt u verantwoordelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ten gevolge van het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan kan u zich in vele gevallen tot uw verzekeraar wenden. Wordt er toch betwisting gevoerd, dan is professionele bijstand een niet-overbodige luxe. Voor adviesverlening of geschillenbehandeling kan u op ons kantoor beroep doen.

Mr. Hans Valkenborg
Contact en info

Mr. Ellen D’Herde
Contact en info

Mr. Pieter Valkenborg
Contact en info