Schuldhulpverlening

Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen. Ten behoeve van particulieren die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen.

U kan ook verder ook op ons rekenen bij beslagprocedures, de aangifte van schuldvorderingen of het verkrijgen van uitstel van betaling.

Mr. Hans Valkenborg
Contact en info

Mr. Ellen D’Herde
Contact en info

Mr. Pieter Valkenborg
Contact en info