Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen. Ons kantoor biedt haar specialisatie aan in de volgende domeinen: aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, huurgeschillen en bouwrecht.

Mr. Hans Valkenborg
Contact en info

Mr. Ellen D’Herde
Contact en info

Mr. Pieter Valkenborg
Contact en info